ŚCIANY SZCZELINOWE

Ściany szczelinowe Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe są to konstrukcje liniowe wykonywane w gruncie, składające się z żelbetowych sekcji połączonych ze sobą na styk przez odpowiednio uformowane zamki. Zamki formuje się za pomocą wyciąganych elementów rozdzielczych okrągłych lub płaskich umożliwiających instalację taśm dylatacyjnych uszczelniających styki sekcji. Stosuje się także prefabrykowane elementy rozdzielcze wyposażone w taśmy uszczelniające. Ściany szczelinowe stosuje się w budownictwie kubaturowym jako obudowy głębokich wykopów w gęstej zabudowie miejskiej lub tam, gdzie granica działki znajduje się na styk z zaprojektowanymi ścianami fundamentowymi stanowiąc jednocześnie ściany podziemnej części budynków.

W budownictwie inżynieryjnym stosowane są do budowy ścian obiektów liniowych takich jak tunele, ściany oporowe dwupoziomowych skrzyżowań, przyczółki obiektów mostowych itp. Istotną zaletą ścian szczelinowych jest ich wodoszczelność. Ściany szczelinowe projektuje się jako wspornikowe, a przy większych głębokościach ich stateczność jest zabezpieczona rozporami stalowymi lub kotwami gruntowymi. Pojedyncze elementy ścian o szerokości odpowiadającej rozwartości szczęk chwytaka tzw. barety mogą być stosowane jako fundamenty palowe różnego rodzaju konstrukcji.

Ściany szczelinowe formuje się w wąskim wykopie (szczelinie) wypełnianej w miarę głębienia cieczami stabilizującymi, najczęściej zawiesiną bentonitową, która zabezpiecza ściany wykopu przed obwałami gruntu. Dla uzyskania właściwego położenia ścian wykonuje się murki prowadzące, które jednocześnie zabezpieczają górną część wykopu przed wypłukiwaniem i obsypywaniem gruntu. Po uzyskaniu zaprojektowanej głębokości sekcji ściany opuszcza się do niej szkielet zbrojeniowy oraz elementy rozdzielcze i betonuje podwodnie metodą kontraktor przez rurę wlewową.

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo ścian szczelinowych grubości 40, 50, 60 i 80 cm i głębokości do 32 m. Szczelność styków sekcji ścian uzyskujemy przez zastosowanie prefabrykowanych elementów rozdzielczych wyposażonych w taśmy uszczelniające. Do zabezpieczenia stateczności ścian stosujemy rozpory rurowe, ewentualnie kotwy gruntowe. Do głębienia wykopów ścian wykorzystujemy głębiarki żerdziowe z chwytakami hydraulicznymi, dzięki czemu można precyzyjnie wykonywać ściany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków. Ściany mniejszych grubości możemy wykonywać na styk z istniejącymi budynkami.

KONSTRUKCJE OPOROWE
SIEDZIBA FIRMY
  • ul. Prochowa 7 lok. U2,
    04-360 Warszawa 

DANE KONTAKTOWE
  • +48 667 422 616

  • biuro@spfundamenty.pl

Copyright 2019 S.P. Fundamenty Sp. z o.o. Polityka prywatności.

stworzył: Olimpweb.pl